Międzynarodowy Dzień Modlitwy
za Prześladowany Kościół


15 listopada 2020 r.

Przyłącz się do chrześcijan z całego świata, którzy co roku w listopadzie
jednoczą się w modlitwie za swoich braci i siostry w wierze, prześladowanych
jedynie z tego powodu, że wyznają Jezusa Chrystusa jako swojego Pana.

SKORZYSTAJ Z NASZYCH MATERIAŁÓW
Filmy

Teledyski

Prezentacje

Materiały dla młodzieży

Materiały dla dzieci

Mapy i plakaty